Autoři a ceny

Václav Radimský

(1867 - 1946)
Sledovat

Narodil se 6. října 1867 v Kolíně nad Labem a zemřel 31. ledna 1946. Byl českým malířem, uplatnil se však také ve Francii, kde se dostal do úzkého kontaktu s impresionismem, který pak zprostředkoval české umělecké scéně. Ve svém první tvůrčím období žil v Giverny a maloval zdejší krajinu, po první světové válce se vrátil do Čech a maloval okolí Labe a Kolína. Jeho styl se držel většinou blízko francouzskému impresionismu Claude Moneta. Příznačná je pro něj výrazná barevnost a vzdušná a světelná atmosféra, jeho obrazy mají jednotný výraz, který v sobě často nese určitou náladu. Jeho obrazy sice nezachycují člověka, ale ve svém naladění a vyznění působí silně na jeho emoce. "Představte si v srdci svém jaro a touha a smutek vás pojme do svého náručí před jeho obrazy," napsal o něm v roce 1905 Josef Čapek.

Aktuálně dražené položky

Divoká řeka
olej na kartonu,1937
v 50 ✕ š 70 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové Horové | rámováno

Dražit
Podzimní nálada v lese
olej na plátně,1905 - 1910
v 61, 5 ✕ š 75, 5 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové | rámováno, rám mírně poškozen, původní stav malby

Dražit
Břeh řeky lemovaný stromovím
olej na kartonu,před rokem 1915
v 73, 5 ✕ š 104 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové Horové | rámováno

Dražit

Dříve dražené položky

Zaplavené louky u Seiny
olej na plátně,1906
v 50 ✕ š 100 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové Horové | Vystavováno: v roce 1907 v Německu, jedná se o zcela mimořádné dílo z francouzského období, které se na trhu objevuje vzácně, původní adjustace | rámováno

Detail položky
Dubnový vánek
olej na kartonu,okolo roku 1910
v 94, 5 ✕ š 68 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové Horové | rámováno

Detail položky
Podzimní den (Francie)
olej na kartonu,okolo roku 1900
v 45 ✕ š 63 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové | rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Koupání v řece
olej na kartonu,před rokem 1914
v 70 ✕ š 100 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: Přiložen písemný odborný posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové Horové | rámováno

Detail položky
Krajina s rybníkem (Z Barbizonu)
olej na plátně,1892
v 32 ✕ š 46 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové Horové a Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, na zadní straně adresa pařížského obchodu s malířskými potřebami A. Bouché | rámováno

Detail položky
Labské zákoutí
olej na kartonu
v 70 ✕ š 100 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: Přiložen písemný znalecký posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové Horové | rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Na Cidlině
olej na plátně,1920 - 1925
v 64,5 ✕ š 91,5 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové Horové, na zadní straně štítek | rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Tůň v Polabí u Kolína
olej na kartonu,kolem 1920
v 52 ✕ š 69, 5 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové Horové | rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Rozkvetlé stromy
olej na plátně,před rokem 1900
v 38, 5 ✕ š 46, 5 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové Horové | olej na plátně, původní stav

Detail položky
Jarní nálada v Polabí
olej na kartonu,30. léta 20. století
v 49, 5 ✕ š 70 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové | rámováno

Detail položky
Záplavy na řece
olej na kartonu,kolem 1920
v 50 ✕ š 65 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové Horové | rámováno

Detail položky
U Labe
barevná litografie
v 24 ✕ š 38 cm
Signatura: vpravo dole

volně loženo, papír mírně poškozen

Detail položky