Autoři a ceny

Zdeněk Burian

(1905 - 1981)
Sledovat

Narozen 11. února 1905 v Kopřivnici, zemřel 1. července 1981 v Praze. Český malíř a ilustrátor dobrodružných knih.
Zdeněk Michal Burian se narodil 11. února 1905 v Kopřivnici. Jeho otcem byl Eduard Burian. Jeho matkou byla Hermína Burianová. V letech 1905 až 1909 pobýval Zdeněk Burian s rodiči ve Štramberku v domě čp. 38. Kolem roku 1910 se Zdeněk Burian přestěhoval s rodiči do Kopřivnice a začal zde navštěvovat (až do roku 1919) obecnou a měšťanskou chlapeckou školu. V roce 1919 složil úspěšně přijímací zkoušky na Akademii výtvarných umění v Praze. Dne 24. října 1919 byl čtrnáctiletý Burian zapsán jako mimořádný studující Akademie výtvarných umění v Praze. Nastoupil do prvního semestru Všeobecné malířské školy, kterou vedl profesor Jakub Obrovský. Na škole vydržel ale pouze necelé dva roky. Ve školním roce 1920/1921 šestnáctiletý Zdeněk Burian svá studia přerušil. Po odchodu ze školy se začal živit jako ilustrátor.
Ilustroval především dobrodružnou literaturu. První knihou, k níž takto přispěl, bylo Dobrodružství Davida Balfoura od Roberta Louise Stevensona, které vyšlo v září roku 1921. V letech 1924 až 1925 zahájil ilustrování časopisu „Širým světem“ a knih České grafické unie. Od roku 1925 pracoval na geografickém cyklu „Země a lidé“. Dne 14. února 1927 se Zdeněk Burian oženil s Františkou Loudovou (* 1904 - 1979). Pro nakladatelství Josefa Richarda Vilímka začal od roku 1927 Burian postupně ilustrovat časopisy: Humoristické listy, Malý čtenář, Dobrodružný svět, ...) a potom též i dobrodružné knihy.
Od června roku 1932 pak začal pracovat pro nakladatelství Toužimský & Moravec. Pod vedením docenta Josefa Augusty namaloval Zdeněk Burian v roce 1935 svých prvních šest rekonstrukcí. Vzájemná spolupráce trvala až do roku 1968 a v jejím rámci vzniklo na 260 obrazových rekonstrukcí malovaných technikou oleje a více než 100 obrazů vytvořených jinými malířskými technikami. V září roku 1937 vyšlo první knižní vydání knihy Lovci mamutů od Eduarda Štorcha s ilustracemi Zdeňka Buriana. A právě ilustrace do knih od Eduarda Štorcha měly osudový význam pro jeho celoživotní dílo.
deněk Burian byl členem Svazu československých výtvarných umělců, Sdružení výtvarníků Purkyně a pravidelně se zúčastňoval členských výstav. Bývá považován za přední osobnost dějin paleoartu (umělecké tvorby zaměřené na rekonstrukci života v pravěku).

Aktuálně dražené položky

Mapa Plutonie
tuš, běloba na papíře
v 20 ✕ š 30 cm
Signatura: vlevo dole

nerámováno

Dražit
Poklady dobrodruhů
tuš na papíře,1948
v 7, 3 ✕ š 12, 3 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, zaskleno

Dražit
Kapitán Keene
tuš na papíře
v 16, 5 ✕ š 15 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: Marryat, kapitán Keene | nerámováno

Dražit
Ilustrace z knihy Vzpoura Dervišů
tuš na papíře
v 20 ✕ š 19 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: Vzpoura Dervišů, Toužimský-Moravec | nerámováno

Dražit
Příběhy tygřího mláděte
tuš na papíře,1948
v 12 ✕ š 22 cm
Signatura: vlevo dole

Publikováno: D. G. Mukerdží, Příběhy tygřího mláděte, strana č. 24 | nerámováno, kniha je součástí dražby

Dražit
Třináctý guvernér
olej na plátně,1939
v 50 ✕ š 36 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: "Zdeněk Burian: Širým světem", Vladimír Prokop, Jakub Sluka, 2019, str. 193 a "Zdeněk Burian, Až na konec světa", Retro Gallery a Museum Kampa, 2014, str. 18 | rámováno, originální obálka R. Nekola: Třináctý guvernér, nakladatelství Toužimský a Morava, 1939

Dražit
Širým světem
kvaš na papíře,1931-1932
v 27, 5 ✕ š 35 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: Ilustrace byla publikována v časopise Širým světem, ročník 9. (r. 1931 - 32) Čísla 1 až 4, Novikov, A.: Zajatci hlubin | rámováno, pasparta, zaskleno muzeálním UV sklem

Dražit
Ilustrace z knihy Opolidé a předlidé
tuš na papíře
v 13 ✕ š 18, 5 cm
Signatura: nesignováno

Publikováno: J. Augusta, Opolidé a předlidé | nerámováno

Dražit
Ilustrace z knihy Z hlubin pravěku
tuš, běloba na papíře
v 12 ✕ š 22 cm
Signatura: nesignováno

Publikováno: Josef Augusta - Z hlubin pravěku, strana č. 65 | nerámováno, kniha je součástí dražby

Dražit
Ilustrace z knihy Hadí ostrov
kvaš na papíře
v 30 ✕ š 53, 5 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: A. V. Frič, Hadí ostrov, Nakladatelství Toužimský & Moravec - první vydání (r. 1947) | rámováno, zaskleno

Dražit

Dříve dražené položky

J. London, Joe mezi piráty
kvaš na papíře,1938
v 32 ✕ š 31 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: posouzeno MgA. Jakubem Slukou, kurátorem výstavy Širým světem | Publikováno: Zdeněk Burian - Širým světem, katalog k výstavě konané v Obecním domě v roce 2019 | rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem

Detail položky
Záhuba Jestřába
kvaš, běloba na papíře,1927 - 1928
v 35 ✕ š 27 cm
Signatura: monogramem vlevo dole

Publikováno: časopis Širým světem, ročník 5, číslo 7, povídka Stanjukovič. M. | rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Revír bez hranic
tuš na papíře,1955
v 18 ✕ š 25 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: Rudolf Luskač: Revír bez hranic, Nakladatelství Orbis - druhé vydání (r.1955), ilustrace v textu (dohledatelná na http://www.daildeli.cz/burianluskac.html) | nerámováno, pasparta, ilustrace ke knize Rudolfa Luskače, Revír bez hranic

Detail položky
Válečná tajemství v hlubinách moře
kvaš, běloba na papíře,1927
v 35 ✕ š 27 cm
Signatura: monogramem vpravo dole

Publikováno: časopis Širým světem, ročník 5, číslo 5 | rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Portrét malíře J. B. Pospíšila
olej na plátně,1945
v 99 ✕ š 79

nerámováno

Detail položky
Zpívající šíp
kvaš, běloba na papíře,1935
v 16, 5 ✕ š 15, 5 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přiloženo věnování od autora | Publikováno: Torry Gredsted, nakladatelství Toužimský&Moravec | nerámováno

Detail položky
Podivná společnost
kvaš na papíře,1936
v 36 ✕ š 50,5 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: časopis Ozvěny, roč. 3., čísla 1 - 12 | rámováno, zaskleno, ilustrace k E. P. Oppenheim: Podivná společnost

Detail položky
Vlci
kvaš, běloba na papíře,1931
v 34, 5 ✕ š 27 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Revír bez hranic
tuš na papíře,1955
v 15 ✕ š 24 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: Rudolf Luskač: Revír bez hranic (Nakladatelství Orbis) - druhé vydání (r.1955) | rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Dobrodružství kadeta Keena
tuš na papíře,1972
v 10,5 ✕ š 28,5 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: Marryat, F.: Dobrodružství kadeta Keenea Nakladatelství Albatros (bývalé SNDK) - první vydání, edice Karavana (r.1972) | rámováno, pasparta, zaskleno matným sklem, Ilustrace z knihy Dobrodružství kadeta Keena (http://www.daildeli.cz/burian70d1.html)

Detail položky
Cedry na Libanonu
tuš na papíře,1968
v 18, 5 ✕ š 32, 5 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno, volně loženo

Detail položky
Kletba zlata
tuš na papíře
v 17, 5 ✕ š 24 cm
Signatura: vlevo dole

Publikováno: Běhounek, František: Kletba zlata, vydalo nakladatelství Albatros v roce 1977 | rámováno, pasparta

Detail položky