Autoři a ceny

Zdeněk Burian

(1905 - 1981)
Sledovat

Narozen 11. února 1905 v Kopřivnici, zemřel 1. července 1981 v Praze. Český malíř a ilustrátor dobrodružných knih.
Zdeněk Michal Burian se narodil 11. února 1905 v Kopřivnici. Jeho otcem byl Eduard Burian. Jeho matkou byla Hermína Burianová. V letech 1905 až 1909 pobýval Zdeněk Burian s rodiči ve Štramberku v domě čp. 38. Kolem roku 1910 se Zdeněk Burian přestěhoval s rodiči do Kopřivnice a začal zde navštěvovat (až do roku 1919) obecnou a měšťanskou chlapeckou školu. V roce 1919 složil úspěšně přijímací zkoušky na Akademii výtvarných umění v Praze. Dne 24. října 1919 byl čtrnáctiletý Burian zapsán jako mimořádný studující Akademie výtvarných umění v Praze. Nastoupil do prvního semestru Všeobecné malířské školy, kterou vedl profesor Jakub Obrovský. Na škole vydržel ale pouze necelé dva roky. Ve školním roce 1920/1921 šestnáctiletý Zdeněk Burian svá studia přerušil. Po odchodu ze školy se začal živit jako ilustrátor.
Ilustroval především dobrodružnou literaturu. První knihou, k níž takto přispěl, bylo Dobrodružství Davida Balfoura od Roberta Louise Stevensona, které vyšlo v září roku 1921. V letech 1924 až 1925 zahájil ilustrování časopisu „Širým světem“ a knih České grafické unie. Od roku 1925 pracoval na geografickém cyklu „Země a lidé“. Dne 14. února 1927 se Zdeněk Burian oženil s Františkou Loudovou (* 1904 - 1979). Pro nakladatelství Josefa Richarda Vilímka začal od roku 1927 Burian postupně ilustrovat časopisy: Humoristické listy, Malý čtenář, Dobrodružný svět, ...) a potom též i dobrodružné knihy.
Od června roku 1932 pak začal pracovat pro nakladatelství Toužimský & Moravec. Pod vedením docenta Josefa Augusty namaloval Zdeněk Burian v roce 1935 svých prvních šest rekonstrukcí. Vzájemná spolupráce trvala až do roku 1968 a v jejím rámci vzniklo na 260 obrazových rekonstrukcí malovaných technikou oleje a více než 100 obrazů vytvořených jinými malířskými technikami. V září roku 1937 vyšlo první knižní vydání knihy Lovci mamutů od Eduarda Štorcha s ilustracemi Zdeňka Buriana. A právě ilustrace do knih od Eduarda Štorcha měly osudový význam pro jeho celoživotní dílo.
deněk Burian byl členem Svazu československých výtvarných umělců, Sdružení výtvarníků Purkyně a pravidelně se zúčastňoval členských výstav. Bývá považován za přední osobnost dějin paleoartu (umělecké tvorby zaměřené na rekonstrukci života v pravěku).

Dříve dražené položky

Sadař / Podzim
olej na plátně,1941
v 70 ✕ š 52 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: Dílo je publikováno v malířově monografii z roku 2005/ autor Vladimír Prokop/ na straně 27. Vydalo Gallery | rámováno, rám mírně poškozen, původní stav

Detail položky
Širým světem
kvaš na papíře,1931 - 1932
v 27, 5 ✕ š 34, 5 cm
Signatura: vlevo dole

Publikováno: v časopise Širým světem, ročník 9. (r. 1931 - 32) | rámováno, pasparta, zaskleno UV antireflexním sklem

Detail položky
Stavařka Máňa L.
olej na plátně,1959
v 43 ✕ š 55 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno

Detail položky
Revír bez hranic
tuš na papíře,1955
v 16 ✕ š 25,5 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: Ilustrace z Knihy Rudolfa Luskače Revír bez hranic | Vystavováno: Galerie Dolmen | rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Mamut
tužka, běloba na papíře
v 12 ✕ š 19, 5 cm
Signatura: vlevo dole

nerámováno

Detail položky
Strýček Indián
tuš, běloba na papíře,1956
v 22 ✕ š 24 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: Alberto Vojtěch Frič: Strýček Indián, Nakladatelství SNDK - první vydání (r.1956), ilustrace v textu (dohledatelná na http://www.daildeli.cz/burianfric.html) | rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem, ilustrace ke knize A. V. Friče byla publikována také na reklamním letáku

Detail položky
Vítr smrti
tuš, běloba na papíře,1978
v 19 ✕ š 15 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: Grey, Z.: Vítr smrti, Nakladatelství Albatros (bývalé SNDK) - první vydání, edice Karavana (r.1978), ilustrace v textu, k dohledání zde: http://www.daildeli.cz/burian70d2.html | nerámováno, pasparta, ilustrace ke knize Vítr smrti

Detail položky
J. London, Joe mezi piráty
kvaš na papíře,1938
v 32 ✕ š 31 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: posouzeno MgA. Jakubem Slukou, kurátorem výstavy Širým světem | Publikováno: Zdeněk Burian - Širým světem, katalog k výstavě konané v Obecním domě v roce 2019 | rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem

Detail položky
Ilustrace z časopisu Ohníček
tuš, akvarel na papíře
v 22 ✕ š 23 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, pasparta, zaskleno UV antireflexním sklem

Detail položky
Klekí Petra
tuš na papíře
v 32 ✕ š 21 cm
Signatura: vlevo dole

Publikováno: Klekí Petra, bílý otec Apačů, rok vydání 1969, str. 93 | rámováno, pasparta, zaskleno UV antireflexním sklem, kniha součástí položky

Detail položky
Černý ráj
tuš, běloba na papíře,1948
v 22 ✕ š 18, 5 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: Emil Holub: Černý ráj, Toužimský a Moravec Praha, str. 215 | rámováno, pasparta, zaskleno, ilustrace ke knize Emila Holuba Černý ráj

Detail položky
Záhuba Jestřába
kvaš, běloba na papíře,1927 - 1928
v 35 ✕ š 27 cm
Signatura: monogramem vlevo dole

Publikováno: časopis Širým světem, ročník 5, číslo 7, povídka Stanjukovič. M. | rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky