Jan Zrzavý
(1890 - 1977)

Ověnčená hlava

litografie

1973

v 35 ✕ š 26, 5 cm

Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno, 55/100

#222150


Další položky v aukci

Zdatní chlapci
kvaš, běloba na papíře,1944
v 24,5 ✕ š 40,5 cm
Signatura: nesignováno

Publikováno: Vopravil, J.S. - Prošek, F.: Zdatní chlapci Nakladatelství G. Petrů - první vydání (r.1944) | nerámováno, volně loženo, celostránková ilustrace ke knize Zdatní chlapci

Dražit
Ruce
olovo, cín, zlato
v 14, 5 ✕ š 15 cm
Signatura: na zadní straně

Provenience: bude přiložen ověřovací certifikát od Nadačního fondu Kmentová Zoubek | reliéf

Dražit
Milenci
barevná litografie
v 32 ✕ š 23, 5 cm
Signatura: uprostřed dole

rámováno, pasparta, zaskleno, 5/10

Dražit
Anděl
kombinovaná technika na papíře
v 20 ✕ š 13, 5 cm
Signatura: monogramem vlevo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Dražit
Odpočinek
olej na dřevě,1918
v 25 ✕ š 35 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno

Dražit
Pár oranžových hemisfér
oranžové optické sklo,2019
v 19, 5 ✕ š 18, 5 ✕ h 19, 5 cm
Signatura: ve spodní části

Provenience: přiložen autorský certifikát | 2/6

Dražit
Figura
serigrafie,2002
v 43 ✕ š 36 cm
Signatura: uprostřed dole

100/100

Dražit
List ze Šternberka
barevný lept na papíře,1980
v 43 ✕ š 33 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno, papír mírně poškozen, 6/14

Dražit
Můj anděl
barevná serigrafie
v 29, 5 ✕ š 21 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno, 176/200

Dražit
Fotograf
kombinovaná technika na papíře,1946
v 46 ✕ š 30, 5 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přílozen písemný odborný posudek PhDr. Anny Strnadlové | rámováno, zaskleno

Dražit
Podzimní krajina
olej na kartonu
v 49, 5 ✕ š 65 cm
Signatura: PD

rámováno, rám mírně poškozen

Dražit
Mořské pobřeží
olej na plátně, fixováno na kartonu,1927
v 28, 5 ✕ š 40 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Dražit
Na dostizích
olej na plátně,1968
v 66 ✕ š 80 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen

Dražit
Maják na konci světa
kombinovaná technika na papíře,1986
v 40, 5 ✕ š 30, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Dražit
Rybářská ulice
olej na plátně
v 60 ✕ š 81 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: na zadní straně štítek autora | rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Dražit
Noční hlídka
lept na papíře
v 33, 5 ✕ š 40 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Dražit
Studie
tuš na papíře,1964
v 41 ✕ š 26, 5 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno

Dražit
Poprsí ženy
suchá jehla ,1942
v 28 ✕ š 21 cm
Signatura: uprostřed dole

Publikováno: František Dvořák: františek Tichý, Grafické dílo, Vltavín, 1995, str. 66 | rámováno, rám a papír mírně poškozeny, zaskleno

Dražit
Automobil
muchláž,1980
v 29 ✕ š 43 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, zaskleno

Dražit
U moře
olej na sololitu
v 32 ✕ š 45 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno

Dražit