Autoři a ceny

Jan Bauch

(1898 - 1995)
Sledovat

Narodil se 16. listopadu 1898 v Praze, zemřel 9. ledna 1995 v Praze. Český malíř, sochař, grafik, ilustrátor, scénograf a vysokoškolský pedagog.
V letech 1912 – 1913 se v dílně svého otce vyučil řezbářem. V letech 1914 – 1916 studoval Uměleckoprůmyslovou školu u prof. Emanuela Dítěte ml., v letech 1919 – 1924 u prof. Vratislava Hugo Brunnera. Zároveň navštěvoval grafickou speciálku na Akademii výtvarných umění v Praze u Maxe Švabinského (1921 – 1923), ale před absolutoriem ze školy odešel. V osmnácti letech (1916 – 1918) prošel zákopy 1. světové války v Uhrách a Rumunsku a poté byl do roku 1919 příslušníkem čs. dobrovolnického vojska. Tato životní zkušenost ovlivnila i jeho malířské dílo.
V meziválečném období byl členem Umělecké besedy (1923 – 1926 a SVU Mánes (1926 – 1948). Podnikl cesty do Francie (1926, 1927), Belgie a Řecka (1927) a do Itálie (1930). Po válce působil jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, od roku 1946 jako docent, od roku 1948 jako profesor. Roku 1958 byl nedobrovolně penzionován. K jeho žákům patřili např. Oldřich Smutný, Miroslav Lamač, Václav Kiml, Karel Hyliš, Vojtěch Adamec, František Vízner.
Během normalizace působil Jan Bauch pro mladší generace jako umělecká i morální autorita pro svůj nekompromisní postoj k násilí, páchaném na občanech v nesvobodné společnosti. Věnoval se malbě, kresbě, ilustracím, grafice, plastice, pracoval na oknech v chrámu sv. Víta a v Karolínu.
V souvislosti s Bauchovým uměním se hovořívá o baroku a baroknosti (zesměšnění). V jeho obrazech je vskutku přítomna hluboce zažitá tradice českého baroka. Barokní vzruch a rytmus jsou především ve vervních tazích štětce a přímo plastickém vrstvení barvy, stejně jako v kontrastech a dramatické stavbě Bauchových obrazů. Jsou projevem snad radosti z barev, nikoli však optimismu. Spíše tragiky a hořkosti.

Dříve dražené položky

Kostel Nejsvětějšího Salvátora
olej na plátně,1957
v 79 ✕ š 70 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy | rámováno, původní stav

Detail položky
Atény
olej na plátně,1973
v 60, 5 ✕ š 65 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Z cirkusu
olej na plátně,1976
v 76 ✕ š 56 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: bude přiložen písemný znalecký posudek Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy | Publikováno: Dílo se stejným motivem (Velká paráda, 1972) publikováno pod číslem 76 v knize Jan SPURNÝ: Jan Bauch, Odeon - viz přiložená fotografie | rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Odpočívající artista
tempera na papíře,1977
v 48 ✕ š 43, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno, varianta obrazu publikována: Jan Spurný: Jan Bauch, Odeon, Praha, 1978, č. 100

Detail položky
Abstraktní kompozice
kombinovaná technika na papíře,1969
v 38 ✕ š 55 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, pasparta, zaskleno, mírně poškozeno

Detail položky
Slunce nad Stromovkou
tempera na papíře,1965
v 46 ✕ š 63 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, zaskleno

Detail položky
Stojící
bronz,1930
v 45 cm
Signatura: ve spodní části monogramem
Detail položky
Hlava
tempera na papíře,1982
v 43 ✕ š 48, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Paganini
tempera na papíře,1966
v 49, 5 ✕ š 37, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky
Stojící dívčí akt
tempera na papíře
v 49 ✕ š 42 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Sedící dívka
akvarel na papíře,1970
v 39 ✕ š 26, 5 cm

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Slunce nad Stromovkou
tempera na papíře,1965
v 46 ✕ š 63 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, zaskleno

Detail položky