Luděk Marold
(1865 - 1898)

Muž s dýmkou

akvarel, běloba na papíře

v 20 ✕ š 18 cm

Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno, na zadní straně přípis: "Aquarelle de L. Marold - 1892 pour "Les Vrais Riches" de François Coppée" (Ilustrace ke knize "Les Vrais Riches" od F. Coppéeho)

#210495


Další položky v aukci

Letní odpoledne u řeky
olej na kartonu
v 33 ✕ š 39 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
5 x Portrét indiána
olej na překližce
Signatura: nesignováno, okruh Zd. Buriana

rámováno, mírně poškozeno, 36 x 33 cmm, 28 x 23 cm, 38 x 25 cm, 29 x 21 cm, 29 x 20 cm

Detail položky
6 x perokresba
tuš na papíře, tužka na papíře,1938
v 15 ✕ š 13 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: ze sbírky Johannese Urzidila, kritika umění a spisovatele, který byl Feiglovým přítelem | nerámováno, volně loženo, rozměry cca 11 x 10 cm až 20 x 14 cm

Detail položky
Patio v Cordobě
olej na plátně,1986
v 63 ✕ š 45 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno

Detail položky
Portrét muže
olej na dřevě
v 49, 5 ✕ š 34, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Létající stroj
kombinovaná technika na papíře,60. léta 20. století
v 29 ✕ š 30 cm
Signatura: nesignováno

rámováno, pasparta, zaskleno, papír mírně poškozen

Detail položky
Podzimní orba
akvarel na papíře,1957
v 30 ✕ š 41, 5 cm
Signatura: vpravo dole s věnováním

Provenience: na zadní straně přípis autora | nerámováno, volně loženo, papír mírně poškozen

Detail položky
Mužský akt
tužka, běloba na papíře
v 76 ✕ š 55 cm
Signatura: monogramem vpravo dole

rámováno, zaskleno, papír mírně poškozen, zvlněn

Detail položky
Skaliska
olej na překližce,1943
v 48 ✕ š 48 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: konzultováno a kladně posouzeno Stanislavem Doležalem | rámováno, 24/7

Detail položky
Budiž světlo
barevná litografie,1991
v 69, 5 ✕ š  54, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, zaskleno, 55/100

Detail položky
Fantom
suchá jehla na papíře,1945
v 17 ✕ š 9 cm
Signatura: vlevo dole

pasparta, zaskleno

Detail položky
Podzim
linoryt
v 20, 5 ✕ š 14, 5 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno, volně loženo

Detail položky
Au 986/1000,1932
Ø 34 mm / 17,45 g

mírné oťuky, skvrny

Detail položky
Večerní nálada
olej na kartonu
v 63 ✕ š 47 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny, karton v horní části natržen cca 1 cm

Detail položky
Hnízdo
akryl na plátně,2010
v 70 ✕ š 70 cm
Signatura: signováno na zadní straně

Provenience: dílo z ateliéru autorky | nerámováno

Detail položky
Zimní radovánky
olej na plátně,1926
v 60, 5 ✕ š 64 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Pygmalion
litografie,1958
v 24 ✕ š 18 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno, volně loženo, přeložky

Detail položky
Z brněnských kasáren
olej na kartonu,1914
v 21, 5 ✕ š 23 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: ze soukromé sbírky | Publikováno: Oldřich Blažíček (1887 - 1953) Život a dílo, Soupis díla | rámováno, pasparta, zaskleno, mírně poškozeno

Detail položky
Praní prádla
olej na plátně
v 35 ✕ š 50 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Enigma I
olej na plátně,1998
v 90 ✕ š 80 cm
Signatura: na zadní straně

nerámováno, malba mírně poškozena

Detail položky