Autoři a ceny

Vojtěch Sedláček

(1892 - 1973)
Sledovat

Narodil se 9. září 1892 v Libčanech, zemřel 3. února 1973 v Praze. Český ilustrátor, grafik a malíř zejména krajiny východních Čech. Vojtěch Sedláček studoval na reálném gymnáziu v Hradci Králové. Jeho výtvarné nadání zaujalo profesora kreslení Antonína Hudce, který ho doporučil ke studiu na Akademii výtvarných umění v Praze. Zde studoval do roku 1919 na všeobecné škole vedené Janem Preislerem a od roku 1916 v grafické speciálce Maxe Švabinského. V roce 1918 složil zkoušky na středoškolskou profesoru kreslení a působil pak na gymnáziích jako profesor kreslení. V roce 1916 začíná vystavovat s Uměleckou besedou a v roce 1919 se stává členem Hollara. Vojtěch Sedláček zaujímá mezi řadou malířů, kteří ztvárňovali krajinu východních Čech, výjimečné místo. Znal dobře lopotný život na venkově, zvyky, životní radosti a starosti. Jedinečnost jeho děl spočívá ve spojení krajiny s člověkem. Nejčastějším námětem je česká krajina, viděná v rytmu každodenní práce. Byl také činný jako ilustrátor. Zvláště známé jsou jeho živé ilustrace v knize bratří Mrštíků Rok na vsi. Jeho obrazy českého venkova, které zachycují odpočívajícího koně s pluhem, oráče s koňmi, koně s bryčkou nebo s fůrou obilí na žebřiňáku, venkovany, kteří ručně sklízejí úrodu, patří již vlivem mechanizace minulosti. Každá Sedláčkova kresba, kvaš nebo tempera vyjadřuje přesvědčivě v čistých a svěžích barvách a pružném štětcovém rukopise život venkova. Typická forma a barva Sedláčkova se utvářela pod vlivem francouzského fauvismu (zejména R. Dufy). Poměrně vzácné jsou jeho oleje, ve kterých v první polovině dvacátých let sleduje společnou cestu s V. Radou. Zřejmě prodělaná těžká plicní nemoc a její následky jej vedly k tomu, že od druhé poloviny dvacátých let se olejomalbě věnuje spíše výjimečně.

Aktuálně dražené položky

Začíná podzim
tempera na papíře,1958
v 39 ✕ š 59 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: z pozůstalosti autora | Vystavováno: říjen - listopad 1972, oblastní galerie v Liberci, č. katalogu 2 | rámováno, pasparta, zaskleno, rám mírně poškozen

Dražit
Odpolední procházka
akvarel na papíře,1961
v 20 ✕ š 32, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Dražit
Listopad v polích - velký formát
kvaš na papíře,1957
v 69, 5 ✕ š 102 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: z pozůstalosti autora | rámováno, zaskleno

Dražit
Družstevní lán žita
kvaš na papíře,1960
v 40, 5 ✕ š 60, 5 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: z pozůstalosti autora | rámováno, pasparta, zaskleno, rám mírně poškozen

Dražit

Dříve dražené položky

Venkovský motiv
tempera na papíře,1937
v 70 ✕ š 105 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, zaskleno

Detail položky
Podzimní orba
akvarel na papíře,1957
v 30 ✕ š 41, 5 cm
Signatura: vpravo dole s věnováním

Provenience: na zadní straně přípis autora | nerámováno, volně loženo, papír mírně poškozen

Detail položky
Oboustranný obraz - Orání
kombinovaná technika na papíře,1941
v 37 ✕ š 55 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky
Orání
tempera, tuš na papíře,1958
v 28 ✕ š 40, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky
Práce na poli
akvarel, tuš na papíře,1971
v 40 ✕ š 58 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky
Červánky
tempera na papíře,1958
v 38 ✕ š 55 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky
Orání
tuš na papíře
v 16 ✕ š 23 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky