Aukce červen 2021 (č. 1)

16. – 17. 6. 2021   |   Vydraženo za: 5 229 275 Kč

Děkujeme za vaši účast v červnové aukci a těšíme se opět v září 2021.

Moderní kompozice
lept na papíře,1976
v 48 ✕ š 65 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno, 7/20

Detail položky
Torzo
koláž,1977
v 62 ✕ š 44, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, zaskleno antireflexním sklem

Detail položky
Zvuky hodin
lept na papíře,1912
v 27 ✕ š 22 cm
Signatura: značeno v tisku a autorským razítkem vpravo dole

rámováno, zaskleno antireflexním sklem

Detail položky
Imagine portrait
serigrafie na papíře,1980
v 71 ✕ š 50 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, zaskleno, 39/125

Detail položky
Arcimboldo
barevná litografie,1972
v 40 ✕ š 30 cm
Signatura: uprostřed dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Larva XI.
litografie na papíře,1971
v 50 ✕ š 32 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: Motiv larvy se v Muzikově tvorbě objevuje od konce 50. let jako vznášející se přízračné torzo. Tuto litografii má ve sbírkách také Národní galerie (František Muzika v kresbě a grafice | Národní galerie Praha (ngprague.cz)). Předcházela jí Larva X, která má výraznější ženské rysy, obě se potom promítají do figur na grafice s názvem Schodiště, kde se vznášejí nad řadou lineárně naznačených schodů. Cyklus larev vznikal mezi lety 1967-1973 a navazuje na jeden z ústředních motivů Muzikovy tvorby – motiv prázdné drapérie | rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem, 24/70

Detail položky
Bílé rytmy na černé
dřevoryt na japonském ručním papíře,1920
v 25 ✕ š 40 cm
Signatura: značeno v tisku a autorským razítkem vpravo dole

rámováno, zaskleno antireflexním sklem

Detail položky
Hra v autě
suchá jehla, mezzotinta na papíře,1976
v 63 ✕ š 49, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem

Detail položky
Commedia dell´arte I
suchá jehla na papíře,1943
v 29 ✕ š 39 cm
Signatura: uprostřed dole

rámováno, zaskleno antireflexním sklem, 416/500

Detail položky
Zelený kříž
monotyp,1973
v 35, 5 ✕ š 29 cm
Signatura: uprostřed dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Stopy materiálů
aktivní grafika na papíře,1958
v 7, 8 ✕ š 10, 3 cm
Signatura: vpravo dole tužkou

Publikováno: Vladimír Boudník; Kompletní soupis grafického díla (Vladislav Merhaut, 2020, str. 151), Umění je abstrakce, (Z. Primus, 2003, str. 64), Mezi avantgardou a undergroundem, (Primus, 2004, str. 75) | rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem, papír mírně poškozen Dílo je příkladem aktivní grafiky, při jejímž zhotovení uplatnil Boudník nástroje, které měl k dispozici na svém pracovišti v továrně. Tuto inovativní techniku užíval od roku 1955.

Detail položky
Zámecké schody v zimě
barevná litografie,1925
v 26, 5 ✕ š 31 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno, č. 23

Detail položky